Archives for vulnerability management

Webcast: Xây dựng chương trình bảo mật 2016 tháng 3 – 4 phần

webcast-icon-300x238

Tham gia chuỗi webcast của Rapid7 vào tháng 3/2016 để nhận được những lời khuyên cho việc xây dựng chương trình bảo mật trong năm 2016. Đây là một loạt webcast 45 phút diễn ra vào mỗi thứ 5 hàng tuần, được thiết kết cho các chuyên gia IT, những người tham gia vào việc…