Archives for elegant themes

Elegant Themes cảnh báo người dùng lỗ hổng bảo mật quan trọng

eleganthemes

Người dùng của nhà phát triển template cho nền tảng WordPress, Elegant Themes đã được khuyến cáo vá hệ thống của họ sau khi một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng được phát hiện. Elegant Themes với hơn 300.000 khách hàng, và 87 giao diện đã được phát triển, trong đó có giao diện Divi…