Archives for anti-virus

Video hướng dẫn cài đặt Sophos Anti-virus for Home miễn phí

SophosHomeW8-120515

Sophos Anti-virus for Home là phần mềm Anti-virus miễn phí dành cho người dùng ở nhà (không sử dụng trong doanh nghiệp). Sophos anti-virus for home sử dụng được cho cả máy tính hệ điều hành Windows và MAC. Phần mềm được quản lý qua cloud dễ dàng sử dụng. Mỗi tài khoản đăng ký…