Home / Archive by Category "Ebook"

Archives

Bề tối của thế giới hacker – Ebook

hackingworld

The Dark Side of the Hacking World: What You Need to Know to Guard Your Precious Assets and Remain Safe Author: Mike Mason Giới thiệu thế giới ngầm của tin tặc mà bạn chưa bao giờ nghĩ trước đây. Tin tặc luôn khép kín, là một vòng tròn bí mật, cảnh giác với bất kỳ đối tượng xâm nhập khác và luôn ẩn dật trước mắt của công chúng… nhưng bay giờ! Cuốn sách này mở ra mặt tối của thế giới hack, mang ra tất cả những bí mật ẩn dấu, công cụ giao dịch, các Phương thức độc hải, và cuộc sống triệu phú của các hacker Mỗi chương của quyển sách cung cấp cho bạn những phương thức xảo quyệt, thao tác…

Backup for dummies–ebook

BackupForDummies_01

Backup for dummies là cuốn sách về sao lưu và phục hồi dữ liệu, với những khái niệm từ cơ bản nhất đến các phương thức, hệ thống, kế hoạch thực hiện bảo vệ dữ liệu phức tạp. Data Protection (Bảo vệ dữ liệu) là một thuật ngữ chung bao gồm cả sao lưu, phục hồi cho tất cả các loại thông tin, bao gồm dữ liệu, chương trình, và phần mềm, hệ thống. Thuật ngữ này thường bị nhầm lẫn với một ý nghĩa bảo vệ dữ liệu khác như mã hóa thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng hay sức khỏe của người dùng. Cuốn sách này chỉ bao gồm sao lưu và phục hồi (backup & restore). Cùng với Data…