Home / Archive by Category "Cloud"

Archives

Cloud access security broker (CASB)

diograms_for_web_07

Cloud access security broker (CASB) là một công cụ phần mềm hoặc dịch vụ đứng giữa cơ sở hạ tầng của tổ chức và hạ tầng của đơn vị cung cấp dịch vụ cloud. Một CASB hoạt động như một người giữ cửa (gatekeeper), cho phép tổ chức mở rộng những chính sách bảo mật ra ngoài hạ tầng của họ. CASB làm việc đảm bảo rằng, các luồng dữ liệu mạng giữa thiết bị trong mạng nội bộ và nhà cung cấp dịch vụ cloud thỏa mãn các chính sách bảo mật đã đề ra của tổ chức. Giá trị của CASB bắt nguồn từ khả năng cung cấp cái nhìn sâu sắc về ứng dụng cloud được sử dụng trên nhiều nền tảng…