Home / Archive by Category "Backup"

Archives

Backup for dummies–ebook

BackupForDummies_01

Backup for dummies là cuốn sách về sao lưu và phục hồi dữ liệu, với những khái niệm từ cơ bản nhất đến các phương thức, hệ thống, kế hoạch thực hiện bảo vệ dữ liệu phức tạp. Data Protection (Bảo vệ dữ liệu) là một thuật ngữ chung bao gồm cả sao lưu, phục hồi cho tất cả các loại thông tin, bao gồm dữ liệu, chương trình, và phần mềm, hệ thống. Thuật ngữ này thường bị nhầm lẫn với một ý nghĩa bảo vệ dữ liệu khác như mã hóa thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng hay sức khỏe của người dùng. Cuốn sách này chỉ bao gồm sao lưu và phục hồi (backup & restore). Cùng với Data…

Khái niệm Sao lưu và phục hồi (Backup-Restore)

clip_image001.jpg

Backup – Sao lưu. Restore – Phục hồi Sao lưu là một quá trình sao chép dữ liệu trên máy tính sang một nơi khác lưu trữ để phục hồi dữ liệu trong trường hợp nơi lưu trữ chính bị hỏng. Một trong các quy tắc đầu tiên khi sử dụng máy tính là phải sao lưu dữ liệu thường xuyên. Quá trình phục hồi dữ liệu được gọi là Restore. Sao lưu dữ liệu được thực hiện vì hai mục đích chính · Thứ nhất là phục hồi dữ liệu khi nó bị mất đi, có thể do bị xóa hoặc bị hỏng. · Thứ hai của sao lưu là để phục hồi dữ liệu từ một thời gian trước đó, theo yêu cầu…