Home / Backup / Khái niệm Sao lưu và phục hồi (Backup-Restore)

Khái niệm Sao lưu và phục hồi (Backup-Restore)

clip_image001.jpg

Backup – Sao lưu. Restore – Phục hồi

clip_image001

Sao lưu là một quá trình sao chép dữ liệu trên máy tính sang một nơi khác lưu trữ để phục hồi dữ liệu trong trường hợp nơi lưu trữ chính bị hỏng. Một trong các quy tắc đầu tiên khi sử dụng máy tính là phải sao lưu dữ liệu thường xuyên.

Quá trình phục hồi dữ liệu được gọi là Restore.

Sao lưu dữ liệu được thực hiện vì hai mục đích chính

· Thứ nhất là phục hồi dữ liệu khi nó bị mất đi, có thể do bị xóa hoặc bị hỏng.

· Thứ hai của sao lưu là để phục hồi dữ liệu từ một thời gian trước đó, theo yêu cầu của người dùng

File backup và Image backup

File backup (sao lưu tập tin) là quá trình sao chép các tập tin, thư mục sang một vị trí lưu trữ khác như đĩa CD, bộ nhớ ngoài USB. Thông thường hệ điều hành có thể thực hiện tất cả tác vụ sao chép này.

Image backup (sao lưu dạng ảnh) là quá trình sao chép dữ liệu dạng khối mà không thông qua các tác vụ của hệ điều hành. Quá trình sao lưu này có thể thực hiện sao lưu toàn bộ đĩa cứng. Sao lưu dạng ảnh có thể tạo ra một bản sao chép toàn bộ hệ điều hành, và tất cả dữ liệu liên quan, bao gồm cả trạng thái hệ thống và cấu hình của ứng dụng. Bản sao chép này được lưu như một tập tin, và được gọi là “ảnh”.

clip_image003

Cloud backup – Sao lưu điện toán đám mây

Cloud backup hay còn gọi là sao lưu trực tuyến, là một chiến lược sao lưu dữ liệu mà bản sao lưu được gửi lên máy chủ bên ngoài để lưu trữ. Máy chủ thường được đặt tại bên cung cấp thứ 3, và sẽ tính phí theo dung lượng, băng thông, hay số lượng người dùng.

clip_image004

Cloud backup bị hạn chế về vấn đề tốc độ đường truyền, dữ liệu lớn, thời gian lớn nhưng hiệu quả và dễ dàng hơn trong trường hợp phục hồi sau thảm họa, khi mà tất cả dữ liệu sao lưu và dữ liệu chính ngay tại văn phòng bị mất đi.

clip_image006

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *