Home / Backup / Backup for dummies–ebook

Backup for dummies–ebook

BackupForDummies_01

Backup for dummies là cuốn sách về sao lưu và phục hồi dữ liệu, với những khái niệm từ cơ bản nhất đến các phương thức, hệ thống, kế hoạch thực hiện bảo vệ dữ liệu phức tạp.

Data Protection (Bảo vệ dữ liệu) là một thuật ngữ chung bao gồm cả sao lưu, phục hồi cho tất cả các loại thông tin, bao gồm dữ liệu, chương trình, và phần mềm, hệ thống. Thuật ngữ này thường bị nhầm lẫn với một ý nghĩa bảo vệ dữ liệu khác như mã hóa thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng hay sức khỏe của người dùng. Cuốn sách này chỉ bao gồm sao lưu và phục hồi (backup & restore).

Cùng với Data Protection, người đọc cũng có thể thấy khái niệm Disaster Recovery (DR). DR có nghĩa là phục hồi toàn bộ hệ thống sau khi một số loại thiệt hại vật lý như một trận lụt, hoặc một cuộc tấn công toàn diện với một vài loại virus đồng thời lây nhiễm vào hệ thống.

Cuốn sách này hướng dẫn người dùng đặt các hệ thống vào đúng chỗ của nó.

Table of Contents

Introduction

Chapter 1: Data Protection 101

Chapter 2: Capturing Data for Backup

Chapter 3: Storing Backups Safely

Chapter 4: Recovering Data

Chapter 5: Managing Backup

Chapter 6: Ten Things to Know about Backup

Download Ebook Backup for Dummies

Cuốn sách là ấn bản đặc biệt của Acronis

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *