Home / Free / Sophos Home–Anti-virus miễn phí quản lý qua cloud

Sophos Home–Anti-virus miễn phí quản lý qua cloud

image.png

Cuối năm 2015, Sophos giới thiệu dự án Sophos Home, phần mềm anti-virus miễn phí cho người dùng ở nhà. Sophos Home được quản lý qua cloud và hỗ trợ lên đến 10 thiết bị cùng lúc. Lưu ý Sophos Home không sử dụng trong môi trường doanh nghiệp.

Sophos Home hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, 8, 8.1, 10 và MAC OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. Phần mềm được quản lý bằng giao diện cloud đơn giản, dễ sử dụng. Các tính năng bao gồm của Sophos Home:

 • Automatic Virus Protection: Kiểm tra và bảo vệ máy tính trước nguy cơ virus theo thời gian thực, bất kỳ lúc nào truy cập một file nào đó
 • Web Protection: Chặn website có nguy cơ lây lan virus, và các nguy cơ an ninh khác.
 • Potentially Unwanted App Detection: Phát hiện những ứng dụng không mong muốn theo thời gian thực, ngăn chặn chúng cài đặt và hoạt động. Các ứng dụn PUA như phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, các công cụ hack, crack.

image

Giao diện Sophos Home trên hệ điều hành Windows

Các thiết lập đều được thực hiện tại trung tâm: https://home.sophos.com

image

Các chức năng khác:

 • Right click Scan: chọn Folder cần scan, chọn Scan with Sophos Home
 • Tạo các ngoại lệ: Thiết lập các ngoại lệ cho website, file, folder, hoặc ứng dụng. Tác vụ được thực hiện tại cloud
 • Ngăn chặn, cảnh báo các website theo phân mục: 28 phân loại được thực hiện tự động. Người dùng có thể ngăn chặn truy cập hoặc cảnh báo khi máy tính vào các website có nội dung theo phân mục.

Tính năng Web Protection rất hữu ích khi phụ huynh kiểm soát máy tính trẻ em.

Yêu cầu hệ thống:

 • Windows 7, Windows 8/8.1 or Windows 10
 • Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10 or 10.11
 • Ít nhất 1 GB trống trên đĩa cứng
 • Ít nhất 1 GB RAM

Hỗ trợ trình duyệt cho Dashboard

 • Microsoft Edge
 • Microsoft Internet Explorer 10 or later
 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Đăng ký miễn phí tại đây: https://home.sophos.com/login

image